Μαμαλούκας Ευάγγελος, Νευρολόγος

Μαμαλούκας Ευάγγελος, Νευρολόγος

Ιατρείο: Εγνατία 115, Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο:  2310 254 012