Νευροϊσχαιμικό έλκος

Το νευροϊσχαιμικό ή αρτηριακό έλκος οφείλεται στη στένωση των αρτηριών των ποδιών λόγω περιφερικής αποφρακτικής αρτηριοπάθειας, η οποία αποτελεί επακόλουθο του σακχαρώδους διαβήτη .

. Η αθηροσκλήρυνση, μειώνει την κυκλοφορία του αίματος στο πόδι, καθώς δεν μπορεί να επιστρέψει το αίμα που έχει κατέβει στις γάμπες ή στον άκρο πόδα. Η αδυναμία αιμάτωσης του ποδιού, οδηγεί στο σχίσιμο του δέρματος που δεν κλείνει, διότι το πόδι στο σημείο αυτό δεν αιματώνεται και δεν οξυγονώνεται. Σταδιακά, το σχίσιμο εξελίσσεται σε έλκος. Το έλκος δεν κλείνει καθώς συντρέχουν «εσωτερικοί» λόγοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την επαναιμάτωση του ποδιού.

Το νευροϊσχαιμικό έλκος συνήθως εκδηλώνεται με έντονο πόνο, ειδικά στον ύπνο. Ο πόνος συχνά μειώνεται όταν τα πόδια κρέμονται χαμηλότερα από το σώμα.

Ο ειδικός στο έλκος του διαβητικού ποδιού, αγγειοχειρουργός, θα ελέγξει τη δυνατότητα επαναιμάτωσης του έλκους. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εφικτή η αγγειοπλαστική (διάνοιξη της αρτηρίας με stent) ή το by pass ( εγχείρηση αρτηριακής παράκαμψης με μόσχευμα από άλλη αρτηρία).  Η αύξηση της ροής του αίματος προς το πόδι επιτρέπει την επούλωση του έλκους.

Εάν δεν επιτευχθεί η επαναιμάτωση του μέλους και εφόσον ο ασθενής πονά έντονα ή η λοίμωξη έχει προχωρήσει, τότε ο αγγειοχειρουργός συστήνει τον ακρωτηριασμό για τη διάσωση του ασθενούς.