Νευροτροφικό έλκος

Το νευροτροφικό ή νευροπαθητικό έλκος αποτελούν το 15% των ελκών, ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη και δημιουργούνται λόγω περιφερικής νευροπάθειας.

Εμφανίζονται συνήθως σε σημεία υψηλών πιέσεων, όπως το πέλμα και τα δάκτυλα. Τι περισσότερες φορές είναι ανώδυνες στρογγυλές τρύπες που διεισδύουν σε βάθος, ενώ το πόδι γύρω από το σημείο, είναι θερμό. Οφείλεται στη διαβητική νευροπάθεια και προκαλεί απώλεια της αισθητικότητας, με αποτέλεσμα ένας μη αντιληπτός μικροτραυματισμός να εξελίσσεται σε έλκος. Οδηγεί και σε παραμόρφωση του ποδιού (νευροπαθητική αρθροπάθεια).

Επιβαρύνεται από τη μη σωστή φαρμακευτική ρύθμιση του διαβήτη, τον μη συχνό έλεγχο και φροντίδα των ποδιών σύμφωνα με τους κανόνες που πρέπει να τηρεί ένας διαβητικός, στα ακατάλληλα παπούτσια, ενώ υπάρχουν ειδικά υποδήματα για διαβητικούς και από το κάπνισμα.

Η θεραπεία του νευροτροφικού έλκους περιλαμβάνει…