Χειρουργική θεραπεία

Στο «Πρότυπο Κέντρο πρόληψης και θεραπείας χρόνιων ελκών και διαβητικού ποδιού»,   η ιατρική ομάδα αναλαμβάνει όλες τις επεμβάσεις που διενεργούνται για το διαβητικό πόδι, με τη συνεργασία αγγειοχειρουργού, γενικού χειρουργού και ορθοπαιδικού, κατά περίπτωση.

Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει: Χειρουργικό καθαρισμό, αγγειοπλαστική (stent), αγγειοχειρουργική (by pass), διόρθωση οστών ποδιού.

Αναλυτικότερα:

Χειρουργικός καθαρισμός του έλκους

Ακόμη και απλές διαδικασίες όπως ο καθαρισμός του έλκους για την απομάκρυνση του νεκρού δέρματος, πυωδών στοιχείων κ.α., γίνεται εξατομικευμένα και από ιατρό εξειδικευμένο στα διαβητικά έλκη.

Εάν ο ασθενής δεν έχει πρόβλημα στένωσης αρτηριών στο πόδι, μπορεί να διενεργηθεί απομάκρυνση του νεκρωτικού ιστού με διάφορες τεχνικές και τη χρήση ειδικών επιθεμάτων. Εάν υπάρχει φλεγμονή και λοίμωξη, μπορεί να σταλεί δείγμα για έλεγχο στο εργαστήριο, για τη λήψη της σωστής αντιβίωσης. Εάν η απολέπιση δεν είναι αρκετή, μπορεί να απαιτηθεί χειρουργικός καθαρισμός με νυστέρι.

Χειρουργική αντιμετώπιση

Τα νευροπαθητικά, νευροϊσχαιμικά και ισχαιμικά έλκη του ποδιού απαιτείται να ελεγχθούν από αγγειοχειρουργό αμέσως μετά τη δημιουργία τους, ώστε να αποφευχθεί ο ακρωτηριασμός που είναι 10-15 φορές συχνότερος στα άτομα με διαβήτη. Το 85% των ακρωτηριασμών οφείλεται σε έλκη που δεν επουλώνονται, αντίθετα, επεκτείνονται και επιπλέκονται με λοιμώξεις.

Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να αποτρέψει τον ακρωτηριασμό.

Τα φλεβικά έλκη ακόμη και όταν είναι μεγάλα, αντιμετωπίζονται χειρουργικά με επιτυχία και σπάνια απαιτείται ακρωτηριασμός. Εάν οφείλεται σε επιπολής φλεβική νόσο  μπορεί το έλκος να χειρουργηθεί ή να τοποθετηθεί δέρμα (μόσχευμα) από άλλο σημείο του σώματος για να επουλωθεί το έλκος.

Στα αρτηριακά έλκη ο αγγειοχειρουργός ελέγχει τη δυνατότητα επαναιμάτωσης του έλκους και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εφικτή η αγγειοπλαστική (διάνοιξη της αρτηρίας με stent) ή το by pass ( εγχείρηση αρτηριακής παράκαμψης με μόσχευμα από άλλη αρτηρία).  Η αύξηση της ροής του αίματος προς το πόδι επιτρέπει την επούλωση του έλκους.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των ελκών μικτής αιτιολογίας είναι πιο σύνθετη.

 

Επίσης, μπορεί με τη συνδρομή του ορθοπαιδικού να γίνει διόρθωση των οστών του ποδιού. Για παράδειγμα, να «φαγωθεί» το οστό που πιέζει στο σημείο του έλκους, για τη μείωση της παραμόρφωσης και την ανακούφιση της πίεσης, ώστε να διευκολυνθεί η θεραπεία του έλκους, ή άλλου τύπου διορθώσεις.

Εάν ο έμπειρος αγγειοχειρουργός διαβητικού ποδιού διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει άλλη χειρουργική θεραπεία για την επαναιμάτωση του μέλους και εφόσον ο ασθενής πονά έντονα ή η λοίμωξη έχει προχωρήσει, τότε συστήνει τον ακρωτηριασμό για τη διάσωση του ασθενούς.